Konkurs SARP nr 1048

nieograniczony, jednoetapowy konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w "koronach drzew" oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Harmonogram

OGŁOSZENIE KONKURSU
OGŁOSZENIE KONKURSU Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 13.07.2023 r.
PRACE KONKURSOWE
WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych. Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. do dnia 25.08.2023 r.
PRACE KONKURSOWE – SKŁADANIE POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ POSTACI FIZYCZNEJ (PLANSZE I OPIS)

Ostateczny termin składania postaci elektronicznej Prac konkursowych.
Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.
Plansze oraz część opisową Pracy konkursowej w postaci fizycznej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1.

do dnia 29.09.2023 r., do godz. 12:00
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

w dniu 13.10.2023 r.
WYSTAWA POKONKURSOWA od dnia 16.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r.
DYSKUSJA POKONKURSOWA W dniu 16.10.2023r.