Konkurs SARP nr 1048

nieograniczony, jednoetapowy konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w "koronach drzew" oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Zadawanie pytań

Komunikacja w Konkursie, w tym:

  1. składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
  2. składanie Prac konkursowych,
  3. wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
  4. przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących Prac Konkursowych o których mowa w Rozdziale V ust. 3 Regulaminu.

ADRES ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY KONKURSOWEJ: https://epk.sarp.pl

Pytania i odpowiedzi