Konkurs SARP nr 1048

nieograniczony, jednoetapowy konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w "koronach drzew" oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

O konkursie

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. 

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu nieograniczonego i jednoetapowego.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, Prace konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budowy:

  1. Ścieżki w koronach drzew (Zadanie A) na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego;
  2. Wieży widokowej (Zadaniem B) na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Panasówka;

wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze niezbędnym do realizacji Inwestycji.