Konkurs SARP nr 1048

nieograniczony, jednoetapowy konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w "koronach drzew" oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Nagrody

W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda oraz dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień przy czym pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne wynosi 100 000, 00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna) w głosowaniu, o którym mowa w Rozdziale VIII. ust. 2.

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

a) Nagrody pieniężne

Zadanie A:

  • I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto;
  • II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 14 000,00 zł brutto;
  • III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 8 000,00 zł brutto.
  • Dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień w wysokości 4 000, 00 zł brutto każda.

Zadanie B:

  • I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto;
  • II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 14 000,00 zł brutto;
  • III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 8 000,00 zł brutto.
  • Dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień w wysokości 4 000, 00 zł brutto każda.

b) Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).