Konkurs SARP nr 1048

nieograniczony, jednoetapowy konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w "koronach drzew" oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Kryteria oceny prac konkursowych

Prace konkursowe w każdym z zadań tj. w Zadaniu A i w Zadaniu B oceniane będą oddzielnie według następujących kryteriów:

  1. Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych.
  2. Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji.
  3. Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej.
  4. Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.
  5. Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.