Konkurs SARP nr 1048

nieograniczony, jednoetapowy konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w "koronach drzew" oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 19.09.2023, 13:57:28 19.09.2023, 13:57:28 Ogłoszenie zmian Pobierz plik » (format .pdf, 66 KB)
2. 19.09.2023, 13:57:28 19.09.2023, 13:57:28 Zaktualizowany harmonogram konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 383 KB)
3. 14.09.2023, 13:21:50 15.09.2023, 11:01:51 Zmiana terminu składania prac konkursowych Pobierz plik » (format .pdf, 486 KB)
4. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Ogłoszenie o konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 103 KB)
5. 18.07.2023, 12:14:03 19.07.2023, 14:14:50 Regulamin Konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 467 KB)
6. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Załącznik nr F 01 – Projekt Umowy na prace projektowe Pobierz plik » (format .pdf, 623 KB)
7. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Załącznik nr F 02 - Budżet na realizację Zadania A i B Pobierz plik » (format .pdf, 137 KB)
8. 18.07.2023, 12:14:03 01.08.2023, 17:18:26 Załącznik nr F 03 - Wytyczne do PFU Ścieżka w koronach drzew Pobierz plik » (format .pdf, 409 KB)
9. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Załącznik nr F 04 - Wytyczne do PFU Wieża widokowa Pobierz plik » (format .pdf, 391 KB)
10. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Załącznik nr F 05 – Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych Pobierz plik » (format .docx, 31 KB)
11. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Załącznik nr F 06 - Wzór karty identyfikacyjnej Pracy konkursowej Pobierz plik » (format .doc, 41 KB)
12. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Załącznik nr F 07 - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Pobierz plik » (format .docx, 20 KB)
13. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Załącznik nr F 08 - Oświadczenie Uczestnika konkursu, dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Pobierz plik » (format .docx, 20 KB)
14. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Załącznik nr F 09 - Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej Pobierz plik » (format .doc, 33 KB)
15. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Załącznik nr F 10 - Pełnomocnictwo dla samodzielnego Uczestnika Pobierz plik » (format .doc, 45 KB)
16. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Załącznik nr F 11 - Pełnomocnictwo dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie Pobierz plik » (format .doc, 48 KB)
17. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Załącznik nr F 12 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie Pobierz plik » (format .doc, 75 KB)
18. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. A1 – Mapa poglądowa Pobierz plik » (format .pdf, 178 KB)
19. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. A2 – Mapa zasadnicza OEM Pobierz plik » (format .pdf, 2.15 MB)
20. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. A3 – Sytuacja wysokościowa Pobierz plik » (format .pdf, 35.05 MB)
21. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. A4 – Inwentaryzacja dendrologiczna Pobierz plik » (format .pdf, 5.37 MB)
22. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. A5 – Dok. geotechniczna Pobierz plik » (format .pdf, 10 MB)
23. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. A6 – Dok. fotograficzna Pobierz plik » (format .zip, 140.82 MB)
24. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. A7– Projekt ścieżki sensorycznej (na łące) Pobierz plik » (format .pdf, 24.55 MB)
25. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. A8 – film z drona na stronie: https://youtu.be/ZzwoAg3h9dM I https://youtu.be/FoBfYng4RIY  
26. 08.08.2023, 13:14:32 08.08.2023, 13:14:32 Zał. A9 – Mapa sytuacyjna ścieżki edukacyjnej z rozmieszczeniem drzew inwentaryzowanych, poziomicami co 1 m i działkami ewidencyjnymi Pobierz plik » (format .jpeg, 1.81 MB)
27. 25.08.2023, 14:29:12 25.08.2023, 14:29:12 Zał. A10 – Mapki ze ścieżką i bez ścieżki Pobierz plik » (format .zip, 54.54 MB)
28. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. B1 – Mapa zasadnicza Pobierz plik » (format .pdf, 41 KB)
29. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. B2 – Obszar zainwestowania Pobierz plik » (format .pdf, 1.8 MB)
30. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. B3 – Dok. fotograficzna Pobierz plik » (format .zip, 19.76 MB)
31. 18.07.2023, 12:14:03 18.07.2023, 12:14:03 Zał. B4 – film z drona na stronie: https://youtu.be/iOs5x17kN7Q  

UWAGA:
Powyższe Załączniki do Regulaminu Konkursu mogą być wykorzystane przez Uczestnika Konkursu wyłącznie do celów związanych z niniejszym konkursem.