Konkurs SARP nr 1048

nieograniczony, jednoetapowy konkurs architektoniczny na projekt (koncepcję) obiektu ścieżki w "koronach drzew" oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 7 osób (oraz dodatkowo dwóch Zastępców Członków Sądu Konkursowego).

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

  1. mgr. inż. arch. Arkadiusz Bojczuk, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Lublin (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
  2. Tadeusz Grabowski, Z-ca Dyrektor Parku ds. społecznych funkcji parku – Zastępca Przewodniczącego Sądu
  3. Wiesław Droździel, Z-ca Dyrektora parku ds. ochrony przyrody – Członek Sądu Konkursowego
  4. Łukasz Sędłak, kierownik ZUP – Członek Sądu Konkursowego
  5. mgr inż. arch. Jerzy Korszeń - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Lublin (SARP) – Członek Sądu Konkursowego
  6. mgr inż. arch. Wojciech Bielecki - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Lublin (SARP) – Członek Sądu Konkursowego
  7. mgr inż. arch.– Bartłomiej Jan Kożuchowski, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Lublin (SARP) - Sędzia Referent
  8. Paweł Marczakowski, Kierownik OEM – Zastępca Członka Sądu Konkursowego
  9. mgr inż. arch. Paweł Mierzwa - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Lublin (SARP) – Zastępca Członka Sądu Konkursowego

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni: Adrianna Plewa Sekretarz Konkursu nie jest członkiem Sądu Konkursowego.